Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Sprawy przyjmowane i załatwiane są drogą telefoniczna, pocztową, elektroniczną i poprzez osobiste przyjmowanie interesantów.

Wszelką korespondencję można składać:

- listownie na adres:

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

- osobiście w biurze podawczym w siedzibie Urzędu (parter – Sala Obsługi Interesanta)

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zgkmm.pl

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: ZGKMM/SkrytkaESP

Załatwianie spraw telefonicznie:

Centrala telefoniczna 25 758 33 00

Przyjmowanie interesantów:

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1430