Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biuletynu informacji publicznej.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionej poniżej:

1. Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona jest zgodna w następujących obszarach (ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami):

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony.

2. Obszary, które wymagają wprowadzenia udogodnień:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych części grafik i zdjęć,
 • brak audiodeskrypcji materiałów wideo.

3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

4. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

5. Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. Bezpośrednio przez budynkiem brak wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 2. W najbliższym otoczeniu budynku jest jedno wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 3. Miejsce parkingowe jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Opis dostępności wejścia do budynku:

 1. Brak obszaru kontroli.
 2. Przed wejściem do budynku po jednej stronie znajduje się podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych oraz schody z poręczami.
 3. Wejście główne do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego, jest pozbawione barier architektonicznych.
 4. Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób niepełnosprawnych, np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 5. Wejście na piętro nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak możliwości przemieszczania  się osób na wózkach inwalidzkich).
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności pomieszczeń użytkowanych:

 1. Zarząd Gospodarki Komunalnej mieści się na trzech kondygnacjach budynku.
 2. Na parterze znajduje się tablica informująca o lokalizacji miejsc przyjęć (numery pokojów).
 3. Korytarz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.
 4. W budynku ZGK nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. 
 5. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 6. W budynku znajdują się oznaczenia wskazujące drogę ewakuacyjną.