Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Ewidencje, Rejestry i Archiwa prowadzonych spraw znajdują się w merytorycznych komórkach organizacyjnych Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

 

Dane zawarte w Rejestrach, Ewidencjach i Archiwach dostępne są w siedzibie Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim od poniedziałku do piątku w godzinach 700  - 1500. Udostępnianie danych w nich zawartych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1429 z późn. zm.). Ograniczenia w dostępie do danych wynikają z przepisów szczególnych wprowadzających konieczność ochrony danych oraz zachowania tajemnicy.