Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Kontrola planowana kompleksowa przeprowadzona w okresie od 20.02.2020 r. do 08.05.2020 r. z uzasadnionymi przerwami na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Nr WO.077.12.2020 z dnia 10.02.2020 r. przez pracownika Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki – Głównego Specjalistę ds. Kontroli Panią Dianę Rokicką. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane do dnia 21.08.2020 r.

Kontrola doraźna w zakresie informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie przepisów prawa przeprowadzona w okresie od dnia 17.02.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Nr WO.077.16.2020 z dnia 13.02.2020 r. przez pracownika Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki – Głównego Specjalistę ds. Kontroli Panią Annę Kazimierczak.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane do dnia 09.09.2020 r.

Kontrola w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Mińsku Mazowieckim w dniu 13.05.2020 r. na terenie targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim przy ul. J. Chełmońskiego 2. Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z dnia 01.08.2019 r. przez Specjalistę Pana Janusza Ratyńskiego.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie PSZOK przy ul. Przemysłowej 17 w Mińsku Mazowieckim przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w dniu 03.07.2020 r. Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Nr PZ.5585.25.1.2020 przez Kierownika Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej mł. bryg. mgr inż. Pawła Zieniewicza.

Brak zaleceń pokontrolnych.