Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Wydział Technik Sanitarnych (WTS) tel: 25 758 29 16 - wydziałem kieruje Marek Brzozowski.

WTS odpowiada za:

- zarządzanie powierzchniami reklamowymi miasta w tym słupami ogłoszeniowymi i

   tablicami informacyjnymi

- zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym

  przy ul. Przemysłowej

- utrzymanie przystanków autobusowych

- letnie i zimowe utrzymanie czystości na drogach, placach, chodnikach i parkingach

   miasta

- opróżnianie śmietniczek, obsługa dystybutorów torebek na psie odchody, dystrybucja

   piasku do posypywania

   w okresie zimowym

- utrzymanie, konserwacja i remonty placów zabaw i obiektów małej architektury na

   terenach ogólnodostępnych

- dekorowanie miasta flagami i ozdobami świątecznymi

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów Komunalnych

Godziny pracy PSZOK dnia 24.12.2018 r. (Wigilia)

Godziny pracy PSZOK dnia 31.12.2018 r. (Sylwester)

Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Przemysłowej (dawne składowisko odpadów)

Zarząd Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1 prowadzi w:

- poniedziałki - w godzinach od 10:00 do 17:00

- wtorki - w godzinach od 12:00 do 19:00

- czwartki - w godzinach od 10:00 do 17:00

- piątki - w godzinach od 12:00 do 19:00

- soboty w okresach:

                - od 1 kwietnia do 31 pażdziernika - w godzinach od 10:00 do 19:00

                - od 1 listopada do 31 marca - w godzinach od 10:00 do 17:00

(z wyłączeniem świąt)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego każdy właściciel

nieruchomości w ramach uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

za okazaniem dokumentu tożsamości może dostarczyć odpady zielone, zużyte opony,

odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przetrminowane leki i chemikalia.