Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Wydział Technik Sanitarnych (WTS) tel: 25 758 29 16 - wydziałem kieruje Marek Brzozowski.

WTS odpowiada za:

- zarządzanie powierzchniami reklamowymi miasta w tym słupami ogłoszeniowymi i tablicami informacyjnymi

- zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej

- utrzymanie przystanków autobusowych

- letnie i zimowe utrzymanie czystości na drogach, placach, chodnikach i parkingach miasta

- opróżnianie śmietniczek, obsługa dystybutorów torebek na psie odchody, dystrybucja piasku do posypywania w okresie  zimowym

- utrzymanie, konserwacja i remonty placów zabaw i obiektów małej architektury na  terenach ogólnodostępnych

- dekorowanie miasta flagami i ozdobami świątecznymi

Punkt selektywnego zbierania odpadów Komunalnych

Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Przemysłowej (dawne składowisko odpadów)

Zarząd Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1 prowadzi w:

- poniedziałki - w godzinach od 10:00 do 17:00

- wtorki - w godzinach od 12:00 do 19:00

- czwartki - w godzinach od 10:00 do 17:00

- piątki - w godzinach od 12:00 do 19:00

- soboty w okresach:

                - od 1 kwietnia do 31 pażdziernika - w godzinach od 10:00 do 19:00

                - od 1 listopada do 31 marca - w godzinach od 10:00 do 17:00

                (z wyłączeniem świąt)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego każdy właściciel nieruchomości w ramach uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za okazaniem dokumentu tożsamości może dostarczyć odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przetrminowane leki i chemikalia.