Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Wydział Zieleni (WZ) tel: 25 758 33 00 w. 106 - wydziałem kieruje Justyna Gryz.

WZ odpowiada za:

- zarządzanie składowiskiem odpadów w fazie poeksploatacyjnej

- budowę, utrzymanie, konserwację i remonty terenów zieleni miejskiej to jest:

  parków, skwerów, zieleni osiedlowej, pasów zieleni w pasach drogowych 

  i obiektów małej architektury

- projektowanie i realizacja nowych klombów, kwietników i konstrukcji kwiatowych

  na terenie miasta