Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Wydział Nieruchomości (WN) tel: 25 758 39 93 - wydziałem kieruje Małgorzata Ładnowska.

WM odpowiada za:

- zarządzanie nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi w tym zasobem

  mieszkaniowym miasta i lokalami użytkowymi

- zarządzanie targowiskiem miejskim

- zarządzanie płatnymi parkingami miejskimi

- zarządzanie publicznymi szaletami miejskimi

- bieżące administrowanie nieruchomościami i lokalami miejskimi

- prowadzenie ewidencji osób:ubiegających się o mieszkanie z miejskiego

  zasobu mieszkaniowego i o zamianę lokali, posiadających eksmisję

  z zajmowanych lokali z prawem do lokalu socjalnego, tymczasowego lub

  zamiennego,  zamieszkujących w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

- przyjmowanie i kwalifikowanie wniosków o wynajem lub zamianę lokali mieszkalnych

  i pomieszczeń socjalnych